top of page

"יציר כפיים" הוא מפעל מעברי לשיקום תעסוקתי  לעבודות יד איכותיות בעץ ובטקסטיל

זהו מפעל מוגן עבור צעירים, נפגעי נפש, בגילאים 18-40

 

כל המוצרים נעשים באהבה על ידי צעירים שיוצרים לעצמם עתיד ובטחון לקראת השתלבות בקהילה 

מוצרי המתפרה

bottom of page